logo
 

 

ENGINCAT S.L.

Enginyeria i Obres

 

La nostra oficina tècnica abarca gran part del sector de l'enginyeria, la indústria i la construcció.

Per això tenim un equip de professionals que col·laboren amb nosaltres per tal donar aquest servei. Dins de l'equip de l'oficina tenim enginyers, arquitectes tècnics, i delineants.
Aquest equip bàsic dona suficient rendiment com per cobrir les necessitats urgents aparegudes.
Davant de projectes singulars i en funció del volum de facturació aquest equip és fluctuant, ja que incloem més delineants com a reforç de la delineació, i els col·laboradors necessaris en funció del tipus de treball a realitzar.
Pel que fa als mitjans auxiliars, tenim facilitat de desplaçament amb vehicles d’empresa i un equip de topografia propi per a mesures sobre terreny.
Disposem d’un suport informàtic suficient per a la delineació i elaboració de projectes, així com software específic per als càlculs estructurals i d’instal·lacions, amb el suport i fiabilitat que ens donen les empreses d’aquests programes (CYPE, Procedimientos UNO,...)

en obres

 

■ ENGINCAT S.L ● TEL: 93.408.03.80 ● FAX: 93.352.56.01 ● e-mail: engincat@engincat.com■